Hint Astrolojisi Hakkında

 Vedic (Jyotish) olarak bilinen​ Hint astrolojisi sistemi en az 5000 yıllık bir geçmiş ve geleneğe sahip,  Hindistan kaynaklı bir astroloji türüdür.

Hint astrolojisi (Jyotish), Hindistan da VEDA’lar olarak bilinen yazıtların bir bölümüdür.Kelime anlamı Sanskritçe de BİLGİ olarak bilinen Veda, kutsal bilgiyi geçmişden bugüne aktaran kutsal metinler topluluğudur.

Gelecek ancak Hint Astroloji Sistemi ile öngörülebilir…

Hint Astroloji sistemi gelecekte bizi bekleyen her türlü hayat olayını anlamamızı sağlayan en güçlü yollardan bir tanesidir. Bu sistemde öngörülen gelecek belli gezegen periyotlarına ayrılır. Doğum anında AY’ın yerleştiği takımyıldıza göre bu gezegen periyotları başlamaktadır. İşte öngörülen gelecekte bizi bekleyen her türlü olay da bu gezegen periyotları sayesinde yorumlanmaktadır. Bu sisteme Dasa sistemi adı verilmektedir.

Hint astrolojisinin en önemli farklarından biri ise Bölüşümlü Alt Haritalardır. Yani doğum saatini kesin olarak bildiğimiz durumlarda sadece tek bir doğum haritası ile yetinilmemektedir.

Bunun dışında Evlilik haritası , Zenginlik haritası, Kardeşler haritası, Kariyer Haritası, Mal-Mülk haritası, Anne-Baba ile ilgili harita, Eğitim haritası, Sağlık ve Kaza haritası gibi birçok ek harita vardır. İşte doğum zamanlarında bir kaç dakika farklılık olan insanların da farklı hayatlar sürmesinin nedeni bu alt haritalarda gizlidir.


Batı Zodyak Sistemi ile Hint Zodyak Sisteminin farkını belirtmek gerekirse , bilindiği üzere Zodyak’ın ilkbahar başlangıcı olan ,ilk burç yani Koç burcu noktası (Aries) gerçek göz önüne alındığında her 70 yılda 1 derece geriye doğru kaymaktadır.bu kayma gerekli hesaplamalar yapılarak horoskop sistemine uyarlanmaktadır.

Hint Astrolojisinde ise en önemli özelliklerden biri Zodyak başlangıç noktasının daima aynı olmasıdır.

Sistemlerde farklılıklar olsada bu bize bir sistemin diğerinden üstün olduğununu söyleme hakkını vermez.çünkü her iki sistemde de binlerce yıldan bu yana aktarılan bilgi ve analiz birikimi vardır.


Hint astrolojisinde burçlar

Hint Astroloji sisteminde de Zodyak 12 burca ayrılmıştır ve sembolleri Batı Zodyak sisteminde olduğu gibidir. Sadece,  Oğlak burcu farklıdır.Oğlak sembolü yerine, Timsah sembolü ile gösterilir. Hint astrolojisinde  burçların başlama ve bitiş tarihleri biraz farklıdır.


Koç Burcu (14 Nisan – 13 Mayıs)

Genel özellikleri

Çok yüksek irade gücü, hırs ve cesaret sahibi olurlar. Eleştiriden, ince davranışlardan ve diplomasiden hoşlanmazlar. Kafalarının doğrultusunda ilerleyen ve başkalarının duygularına aldırmayan kişilerdir. Doğaları gereği aceleci ve sabırsız olurlar. Yaşamda genel olarak iyi bir mevki ye gelmeyi ve para kazanmayı başarırlar.

Aşk ilişkileri

Bu kişilerin romantik serüvenleri birden gelişir. Bununla beraber evlilik yaşamları bu kadar mükemmel geçmez. Çünkü, eşlerini anlamaya çaba göstermezler. Bu periyotta doğanların 14 Ağustos-13 Eylül veya 14 Aralık-13 Ocak arasında doğanlar ile evlenmeleri olumlu sonuçlanır.

Önemli

Burcun hastalıkları baş ağrıları, göz sorunları ve kafaya gelen yaralardır.


Boğa Burcu (14 Mayıs – 13 Haziran)

Genel özellikleri

Bu periyotta doğan insanlar hükmedici ve inatçı olurlar. Pratik işlerde başarılı ve güven duyulan insanlardır. Genel olarak sabırlı ve dayanıklı olup, büyük bir azim gücüne sahiptirler. Burcun insanlarından sadık ve vefalı dostlar çıkar. Kişisel rahatlarına ve para konularına karşı hassas olurlar.

Aşk ilişkileri

Güneş’i Boğa’da olan kişi erotizmde duyarlı, kıskanç ve seks konularında duygusal olur. Duygular ve hisler bakımından kolayca yanılabilirler.

Boğa’lar için olumlu eşler 14 Eylül-13 Ekim ve 14 Ocak- 13 Şubat doğumlular arasından çıkar.


İkizler Burcu (14 haziran – 13 Temmuz)

Genel özellikleri

İkizler Burcunda doğanlar değişken karakter ve mizaç sahibi olurlar. Ruhsal durumları kolayca değişebilir. Bir kural olarak huzursuz, diplomat davranışlı ve hırslı kişilerdir. Kültürlü, eli her işe uygun ve pek çok alanda başarılı olacak karaktere sahiptirler.

Aşk ilişkileri

İkizler insanı aşk hayatında kararsız davranır. Doğal olarak şıpsevdi olurlar ve çeşitli aşk maceraları yaşarlar.

İkizler 14 Ekim – 13 Kasım veya 14 Şubat-13 Mart arasında doğanlar ile uyumlu beraberlik yaşayabilir.


Yengeç Burcu (14 Temmuz – 13 Ağustos)

Genel özellikleri

Yengeç Burcunda doğanlar değişken, duyarlı, huzursuz ve vesveseli olurlar. Duygusal davranışlardan kolayca vazgeçmeyen tabiatları vardır. Evlerine ve ailelerine düşkündürler. Bununla beraber mutlu aile yaşamı nadiren elde ederler. Sert işlere ve kurallara dayanıklı olduklarından genel olarak iş yaşamında başarılı olurlar.Yaşamda yüksek mevkilere erişmelerine çok sık rastlanır.

Aşk ilişkileri

Doğal olarak romantik, sevgi dolu ve şefkatli mizaçları vardır. Yengeç’ler 14 Kasım-13 Aralık veya 14 Mart-13 Nisan arasında doğanlarla anlaşabilirler.

Önemli

Bunlara yakın hastalıklar mide sorunları, sinirsel hastalıklar ve depresyonlar olabilir.


Aslan Burcu (14 Ağustos – 13 Eylül)

Genel özellikleri

Aslan kişiliği cömert, açık sözlü, güvenilir ve lider yaradılışlıdır. Para konularında talihli ve dürüsttür. Çok güçlü iradeye ve amaçlarına yönelme hırsına sahiptir. Karşılarına çıkan engellere ve zorluklara karşın hedeflerine varmayı başarırlar.

Aşk ilişkileri

Aşk ve romantizmde sahiplenici, duyarlı, dürüst ve isteklidirler. İnatçı ve dik kafalı davranışları yüzünden karşı cins ile sıkça anlaşmazlıklara düşerler. Aslan’lar, 14 Aralık-13 Ocak veya 14 Nisan-13 Mayıs arasında doğanlar ile anlaşabilirler.

Önemli

Bunların sağlık sorunları arasında kalp arazları, baş ve kulakları etkileyen ağrılar yer alır.


Başak Burcu (14 Eylül – 13 Ekim)

Genel özellikleri

Başak Burcunda doğanlar genel olarak hayatta başarılı olurlar. Çok titiz yargı güçleri ve keskin analiz kabiliyetleri vardır. Ne başkalarını etkilemeye çalışırlar, ne de kendileri aldanırlar. Hayatta daima yüksek yaşam düzeyi ararlar. Başak’lar halkla ilişkili alanlardaki işlerde başarılı olurlar.

 Aşk ilişkileri

Bunların duygusal yanlarını anlamak zordur. Hem güçlü hem de zayıf tarafları vardır. Başak’lar 14 Ocak-13 Şubat veya 14 Mayıs-13 Haziran arasında doğanlar ile anlaşabilirler

Önemli

Başak’ları uyumsuz bir çevrede olmak rahatsız eder. Ayrıca, göğüs sorunları, kol ve omuz sinirlerini kapsayan arazlar gibi problemleri olabilir.


Terazi Burcu (14 Ekim – 13 Kasım)

Genel özellikleri 

Terazi Burcunda doğanlar düşüncelerinde ve davranışlarında kararlı insanlardır. Çok kuvvetli ileriyi görme yetenekleri ve sezgi güçleri vardır. Diplomat davranışlıdır ve her an tetikte, dengeli ve dürüst olurlar. Çevrelerinde geniş bir tanıdık ve dost halkası bulunur. Resmi işlerde güvenli kişilikleri ile yer bulurlar.

Aşk ilişkileri

Terazi’ler evlilik işlerinde her zaman mutlu olamazlar. Terazi insanı 14 Şubat- 13 Mart ile 14 Haziran -13 Temmuz arasında doğanlar anlaşabilirler.

Önemli

Terazi insanı sırt ağrıları, böbrekler ve başını kapsayan sağlık sorunları ile karşılaşabilir.


Akrep Burcu (14 Kasım – 13 Aralık)

Genel özellikleri 

Akrep Burcu kişiliği kararlı, azimli, bağımsız ve enerjik olur. Çok yönlü ve çekici bir karakteri vardır. Bir paradoks olarak en asil ve en temelsiz insanlar bu burçtan çıkarlar. Akrep’ler genel olarak çift yönlü yaşarlar. Biri kendilerine ait diğeri de başkalarına yönelik tarzları vardır. Politika ve iş alanlarında berrak görüşleri vardır. Erotizmleri güçlü ve seks yaşamları canlıdır. Evlerinde egemen ve dogmatik davranırlar. Çok dostları olduğu kadar düşmanları da bulunur.

 Aşk ilişkileri

Akrep insanı 14 Mart-13 Nisan ve 14 Temmuz – 13 Ağustos arasında doğanlar ile mutlu olabilir. Gençlik yıllarında ince bedenli fakat olgunluk çağlarında kalın vücutlu olurlar.

Önemli

Başlarına gelen hastalıklar kalp, ciğerler ve üreme organları ile alakalı olabilir.


   Yay Burcu (14 Aralık – 13 Ocak)

Genel özellikleri 

Yay Burcu kişiliği şevkli ve azimlidir fakat, düşüncesizce davranan bir özellik gösterirler. Genel olarak açık sözlüdürler ama, bu yönleri ile kolayca düşman kazanırlar. Kendileri dürüst olduklarından aldatılmaktan nefret ederler.

Dostluk yanlısı ve sosyal insanlardır. Her konuda aşırıya kaçarlar ve ani kararlar verirler. Bununla beraber hangi konu olursa olsun başarılı olabilirler.

Aşk ilişkileri

Ani bir karar ile evlenmeye kalkarlar ve bazen mutsuz olurlar. Yaylar 14 Nisan-13 Eylül ve 14 Ağustos-13 Eylül arasında doğanlar ile anlaşabilirler.

Önemli

Yay insanı romatizma ve sinir sistemi hastalıklarından rahatsız olur.


Oğlak Burcu (14 Ocak – 13 Şubat)

Genel özellikleri 

Hint Sisteminde Oğlak Burcu simgesi keçi yerine timsah ile gösterilmiştir. Bu süreçte doğanlar zihinsel olarak çok güçlü, kararlı ve tüm davranışlarında özgür yaradılışlı olurlar. Sıkı bir işçi oldukları kadar derin bir düşünür de sayılırlar. İdarecilik ve yöneticilik kabiliyeti isteyen tüm işlerde başarılı olurlar. Ne başkalarını incitici davranırlar ne de onları incitmelerine izin verirler.

Aşk ilişkileri

Mizaçları biraz melankolik sayılabilir. Başkaları tarafından yanlış anlaşılmaları olasıdır. Aile yaşamları bazen sorunlu geçebilir. Oğlak’lar 14 Mayıs-13 Haziran ve 14 Eylül – 13 Ekim arasında doğanlar ile anlaşabilirler.

Önemli

Oğlak’lar için başa gelen hastalıklar romatizma, deri arazları ve kemik rahatsızlıklarıdır.


Kova Burcu (14 Şubat – 13 Mart)

Genel özellikleri 

Kova’lar aşırı duyarlı olurlar ve duyguları onları incitir. Bazen kendilerini kontrol etmeyi elden kaçırabilir ve sonradan pişman olacakları şeyler söyleyebilirler. Sosyal yaradılışlı olduklarından hayatta yalnız kalmak onları rahatsız eder. Bununla beraber çok iyi dostları ve rehberleri olur. Tartışma ve münakaşalardan üstün ve galip çıkarlar.

Bilimsel yanları kuvvetli olduğundan böyle alanlarda çalışabilirler.

Aşk ilişkileri

Aşk maceralarında gizlilikten hoşlanırlar ve evlilik hayatları engebeli geçebilir. Kova’lar 14 Haziran-13 Temmuz ve 14 Ekim-13 Kasım arasında doğanlar ile anlaşabilirler.

Önemli

Genel olarak mide hastalıkları ve dolaşım sistemi bozuklukları onları rahatsız edebilir.


Balık Burcu (14 Mart – 13 Nisan)

Genel özellikleri 

Balık Burcu insanı cömert, sempatik ve kibar davranışlıdır. Derin düşüncelere dalmayı severler ve biraz melankolik olurlar. Dostlarına karşı dürüst ve yüklendikleri her konuda güvenilir kişilerdir. Sorumluluk gerektiren işlerde başarılı olurlar. Balık insanı güçlü biçimde sevmek ve sevilmek ister.

Aşk ilişkileri

Balık’ların romantik yanları onları gizli aşk ilişkilerine iter. Bu insanlar 14 Temmuz-13 Ağustos ve 14 Kasım- 13 Aralık arasında doğanlar ile anlaşabilirler.

Önemli

Hem güçlü hem de zayıf karakterli insanlar bu burçtan çıkar. Sinir buhranları geçirebilir ve göz zayıflığı, uyku sorunları olabilir.

Related posts

Leave a Comment