Fonksiyonel Stenokardiler Tanısı ve Tedavisi

Fonksiyonel Stenokardiler Tanısı ve Tedavisi

FONKSİYONEL STENOKARDİLER

Organik bir bulguya dayanmayan kalp yakınmalarına “fonksiyonel stenokardiler” denmektedir. Bu hastalar genellikle histerik kabul edilir ve ciddi bir incelemeye alınmazlar.

Psikojen kalp ağrıları: Bütün dünyada kalp infarktüsüne karşı halkı uyarma kampanyaları sayesinde insanlar kalpleri olduğunun farkına varmaya başlamışlardır. En ufak bir kalp yakınmaları olunca hemen hekime gitmeyi âdet haline getirmişlerdir. Poliklinikler ve muayenehaneler bu tür anksieteli kalp hastalarıyla dolmaktadır. Bu kişiler kalple ilgili gazete yazılarını veya kitap lan okuyarak bilgi sahibi olmuşlar ve basit bir yakınmayı gözlerinde büyütür hale gelmişlerdir. Anksieteli hastaların bütün dikkatleri kalpleri üzerinde toplanmıştır. Hekimin dikkatsizce söylediği bir söz veya verdiği bir kalp ilâcı bu tür hastaları perişan etmeye yetmektedir. Koroner yetmezliği korkusuyla bu hastalar hareket etmekten çekinmekte ve içine düştükleri kısır döngüden bir türlü kurtulamamaktadırlar. Bazı hastalarda ise gerçek bir kalp nörozu oluşmaktadır. Bunlar dış dünya ile ilgilerini kesmekte ve çevrelerine ait görevlerinden uzak kalmaktadırlar; bilinçli veya bilinçsiz bir seksüel iflas durumu ortaya çıkmaktadır. Depressif bir ruhsal durum eylemlerine egemen olmakta ve hatta bazıları emeklilik istemektedirler. En ufak bir çarpıntı veya göğüs ağrısı olunca, hemen telefona sarılarak hekimini arayıp panik reaksiyonu içinde çaresiz yakınışlarda bulunmaktadırlar.

Fonksiyonel Stenokardiler Tanısı

Her türlü inceleme yapılarak organik bir kalp bulgusu bulunmadığı ortaya çıkarılmalıdır. Burada en önemli konu angina pektoris’in ekarte edilmesidir. Bunlarda koroner anjiografiye dahi başvurmak gerekir.
Ayırıcı tanıda şu hastalıkları dikkate almalıdır: Omuz-El sendromu, servikal sendrom, Tietze sendromu, interkostal nevralji, Roemheld sendromu, kalbin ritm bozuklukları (atrial ekstrasistoller v.s.).

Fonksiyonel Stenokardiler Tedavisi

Psikoterapi: Hastanın, organik bir kalp hastalığı bulunmadığı, yakınmalarının kalp sinirlerinin gerginliğine veya aşırı duyarlılığına ait olduğu hususunda ikna edilmesi ilk koşuldur. Spor yapması, gezintilere çıkması, banyolara gitmesi tavsiye edilmelidir. En kuvvetli sporları dahi yapmasında sakınca olmadığı söylenmeli ve yavaş yavaş her türlü sportif faaliyete girişebileceği hatırlatılmalıdır.

Related posts

Leave a Comment